wtorek, lipca 11, 2006


Blink 3D rozwija się pojawiła się nowa wersja Ogre . Clive Jackson pracuje nad implementacją PhysicsX firmy Aegea do Blink 3D