piątek, kwietnia 14, 2006

Kurs Bilink 3D na dmu.com

Jeden z programistów napisał kurs Blink 3D

W pakiet do ściagniecia zawierający podstawowe pliki potrzebne do pracy i w nauce Blink 3D

Kolejne lekcje omawiają to instalacja Gimpa i instalację Blendera przy wykorzystaniu pewnych skryptów do konfiguracji z pakietu. Następna lekcja pokazuje możliwosci Blink 3D jakim są awatary oraz możliwości ich modyfikowania. Kolejnjne lekcje dotyczą tworzenia pierwszego świata w Builderze Blink 3D. Celem jest zrobienie świata po którym sie chodzi. Wazną częścią jest publikacja swiata w internecie. Oto adres publikowanego świata.

Istotna rzeczą jest poznanie procesu tworzenia modeli 3D na przykładzie Blendera. Pierwsza część dotyczy tego jak wygląda proces nakładania tekstur UW na model. Druga cześć dotyczy zapoznania się z układem w przestrzeni 3D oraz ruchem w tej przestrzeni zarówno jak w Blenderze i jak w Blink 3D. Trzecia cześć omawia podstawy modelowania w Blenderze. Czwarta część dotyczy obracania i skalowania modelami w Blenderze. W piątej częsci pokazuje się duplikację Szósta cześć wskazuje na możliwosć wykorzystania operacji Boolowskich na modelach (union, intersection, difference). Siódma cześć przedstawia "dzielenie" modeli na mniejsze składowe. Ósma część przedstawia przygotowywanie tekstury do przygotowywanego modelu. Ostatnia część ukazuje jak wyglada przygotowany model w Builderze i opublikowany

Aby móc wykorzystać możliwosci Blink 3D trzeba nauczyć się programować w skryptach JavaScript. Następne lekcje kursu będą dotyczyć JavaScript i programowaniu w Blink 3D API. Pierwsza część pokazuje jak napisać pierwszy skrypt w Builder Blink 3D. Druga częsć pozwala na zapoznanie się ze zmiennymi, tablicami i typami danych jakimi są wektory. Trzecia część przybliza wykorzystanie operatorów. Czwarta część wyjaśnia czym są obiekty na przykładzie klasy Data. Piąta część pokazuje czym są pętle i bloki warunkowe. Szósta część przybliza klasę Math i jej metody. Siódma część przedstawia klasę String.

W świecie trójwymiarowym często użytkownicy potrzebują elementów dwuwymiarowych do nawigacji lub przekazywania informacji. Następne lekcje kursu maja dotyczyć wykorzystania elementów GUI. Pierwsza część ukazuje jak napisać tekst który jest "osadzony" nad światem. Druga część przybliza klasę Button i związaną z tym obsługa zdarzeń i sond. Następna część przedstawia klasę ComboBox jej własciwości i jej obsługę Czwarta część ma z zasady przygotawanie kolejnego świata do pokazania obsługi GUI. Piąta część omawia klasy Entity i SceneNode jako wprowadzenie do dodawania nowych obiektów do świata. Szósta częśc jest kontynuacją tego poprzedniej częsci, która wskazuje na zawiłości związane z obracaniem z poziomu skryptów. Siódma część pokazuje jak wykorzystać myszkę do klikania na modele. Ósma część jest już praktycznym wykorzystaniem wiedzy z poprzednich części. Oto przykłady http://www.dmu.com/Bbgcourse/Exerc3/Exerc3.htm czy http://www.dmu.com/Bbgcourse/Exerc4/Exerc4.htm
Kolejna cześc pokazuje jak wykorzystać kolizje czy interakcję do utworzenia mechanizmu otwierania drzwi. Dziesiąta cześć wskazuje na wykorzystanie timerów do zapewnienia animacji.

Wazną cechą światów jest zapewnienie oświetlenia. Następne części kursu będą dotyczyć kwesti związanych z zastosowaniem oświetlenia. Pierwsza cześc dotyczy omówienia czym jest oświetlenie. i jego przykład http://www.dmu.com/Bbgcourse/Exerc8/Exerc8.htm Druga cześć omawia jak zastosować horyzont Trzecia cześć omawia zastosowanie mgły