poniedziałek, stycznia 09, 2006

Początek pisania Bloga


Blink 3D to potęzny silnik graficzny


* Ma wsparcie dla DirectX i OpenGL.
o Materials (wykorzystanie materiałów)
+ wykorzystanie werteksów i shaderów (vertex and fragment programs - shaders)
+ do tworzenia shaderów wykorzystuje się asemblera, Cg, Shader DirectX9 HLSL and GLSL
+ wieloteksturowość - nakładanie tekstur (multitexture and multipass blending)
+ wiele efektów przejścia (multiple pass effects)
+ multiple material techniques
+ material LOD support
+ tekstury mogą być typu PNG, JPEG, TGA, BMP i DDS
+ projective texturing
o modele
+ oparte na siatce (meshes)
+ animacja szkieletowa (skeletal animation)
+ multiple animation blending
+ variable bone weight skinnning
+ animacja klatkowa (key frame animation)
+ biquadric Bezier for curved surfaces
+ procedural Geometry Creation
+ eksport z DeleD 3D, 3D Studio Max, Milkshape, Blender 3D, Maya, Wings 3D, AC3D, XSI many more
o cechy sceny 3D
+ multiple Scene Managers including Octree and BSP
+ hierarchical scene graph
+ multiple shadow rendering techniques
+ wiele kamer i widoków - ujeć (multiple cameras and views)
o efekty specjalne
+ mgła
+ system cżąsteczek (Particle System)
+ bilbordy (Billboards)
+ Sky Boxes, Sky Planes and Sky Domes
o silnik fizykalny (Physics Engine)
+ grawitacja (gravity)
+ friction
+ wykrywanie kolizjii (Collision Detection)
+ Rigid Bodies
+ symulator ruchu pojazdu (Vehicle Simulation)
+ Rag Doll
* programuje sie w JavaScripcie - (extensive JavaScript API Documentation)
* można dodawać pozycyjny czy rozproszony dzwięk (positional and Ambient Audio (WAV, OGG, MOD)
* wykorzystuje chata
* można dodawać własną postać 3D (Avatars)


Blink 3D Web Browser Plugin


* Internet Explorer plugin that is freely distributable
* Firefox plugin that is freely distributable (Planned for post V1 release)
* Automatic download and install.
* Automatic updates


Blink 3D Player


* Windows based stand alone player that is freely distributable.
* View local or web based environments